Dzintra Laizāne par konfekšu tinēju strādā jau 43 gadus. Katru dienu viņa papīrīšos ietin aptuveni 6 tūkstošus konfekšu, visos savos darba gados - ap 65 miljoniem konfekšu.