FOTO: TVNET

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Viens no pasākumiem, kuros varēja sastapt brīvprātīgos, probācijas dienesta klientus, notika "Musa Raceland" trasē.

Valsts probācijas dienests (VPD) un Latvijas Automobiļu federācija (LAF) ir parakstījuši sadarbības memorandu par iespēju Latvijas autosporta pārstāvošajām organizācijām aktīvi iesaistīties kriminālsodu izpildē. 

Memorands paredz VPD un LAF sadarbību pasākumos, kas ir vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes īstenošanu LAF un tās dalīborganizācijās. Sadarbības memorands kalpos arī kā piemērs citām nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaiste kriminālsodu izpildē var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā, norādījis probācijas dienests.

Brīvprātīgajā darbā ar jauniešiem, kas ir probācijas klienti, savu gatavību iesaistīties apstiprinājuši autosportists Reinis Nitišs, motosportists un mentors Mārtiņš Aleksandrovičs, savukārt par iespēju iesaistīt nepieciešamo darbu veikšanā probācijas klientus - interesi izrādījušas jau vairākas LAF biedru organizācijas (auto sacensību organizatori, trašu saimnieki, u.c.).

Irina Dobelniece, brīvprātīgā

Runājot par darbu ar jauniešiem viņa norāda, ka rezultāts ir un šāds darbs ir vajadzīgs. Protams, ne visi ir tādi, kuri labojas. Ir arī tādi cilvēki, kuri ir izdarījuši noziedzīgu nodarījumu kādā laika posmā, taču, kamēr tiesa ir lēmusi par sodu, persona jau ir sakārtojusi savu dzīvi, mainījusi domāšanu, skaidro Irina.

Darbojoties ar brīvprātīgajiem, patīk gandarījums par paveikto, vēlme palīdzēt.

Ilona Proniņa, VPD darbiniece

Līdzgaitniecība ir projekts, kurā cilvēki no sabiedrības palīdz jauniešiem aizpildīt savu brīvo laiku, parādīt, ka var dzīvot bez likuma pārkāpumiem. Pašlaik probācijas dienestā darbojas vairāk nekā 60 brīvprātīgie dažādās vecuma grupās, norāda Proniņa.

Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) viceprezidents Gunārs Kosojs

Viņš norāda, ka sadarbība ar probācijas dienestu sākās pirms kāda laika. Runājot ar probācijas dienesta vadītāju, sapratām, ka mums ir viens otram ko dot, saka Kosojs. Viņš norāda, ka jau iepriekš ir bijusi sadarbība ar probācijas dienestu, taču pēc tam tika pieņemts to darīt "sistēmiskāk", dodot iespēju jauniešiem gūt kādu izaicinājumu, vaļasprieku.

Autosportists Reinis Nitišs

Viņš saka, ka iesaistījies, ka jauniešiem vēlas dot iespēju darboties, jaunietim augt. Viņš tic, ka brīvprātīgo programma spēj mainīt jauniešu domāšanu. "Ja mēs neko nedarīsim, tad tas nekad arī nemainīsies," norāda Nitišs.

Aleksandrs, probācijas dienests klients

Viņš stāsta, ka savulaik alkohola reibumā izdarījis pārkāpumus, tāpēc nonāca dienesta uzraudzībā. "Bija visādas problēmas," viņš piebilst. Viņš norāda, ka, pateicoties līdzgaitniekam, ticis ārā no savām problēmām, ir mainījies. Sācis mācīties, strādāt.

Dina Austriņa, brīvprātīgā līdzgaitniece

Viņa saka, ka strādājusi ar vairākiem jauniešiem, no kuriem daļa pilnībā ir mainījuši savu dzīvi. Pati no pasākuma gūst prieku redzēt, kā mainās cilvēki, saprotot dzīves jēgu, uz dzīvi sāk skatīties citādāk. Runājot par to, kāpēc jaunieši izvēlas izdarīt noziegumus, viņa norāda, ka ļoti daudz nosaka draugi.

Renārs, dienesta klients

Probācijas dienestā uzraudzībā nokļuva, jo 16 gados nozaga ieroci. Par to, kāpēc viņš noziegumu izdarīja, Renārs saka, ka īsti nezinot, kāpēc tā rīkojās. Ierocis, kuru nozadzis, bija viņa tēva, pašlaik gan esot izlīgts miers.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE VIDEO