Maksātnespējīgās AS «Latvijas Krājbanka» zaudējumi ir 205 926 958 lati, liecina bankas maksātnespējas administratora auditorkompānijas «KPMG Baltics» «Krājbankas» 2011.gada finanšu stāvokļa pārskats.

Pārskats atspoguļo bankas finanšu stāvokli 2011.gada 31.decembrī, kā arī sniedz informāciju par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu, un maksātnespējas procesa izdevumiem par pārskata periodu.

«Krājbankas» finanšu stāvokļa pārskats liecina, ka uz 2011.gada 31.decembri bankas aktīvu vērtība bija 423 328 446 lati, bet saistības bija 562 734 473 latu apmērā. Līdz ar to bankas pašu kapitāls ir negatīvs - saistības pārsniedza aktīvus par 139 406 027 latiem.

Pārskata gada zaudējumi ir 205 926 958 lati. Tos galvenokārt veido papildus izveidotie uzkrājumi kredītiem, atlikumiem korespondentbanku kontos, kas patlaban nav atgūstami, ieguldījuma īpašumiem un pārdošanai turētiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī ieguldījumiem meitas sabiedrībās.

«Krājbankas» lielākais kreditors patlaban ir Noguldījumu garantiju fonds, kam banka ir parādā 335 475 662 latus. Savukārt noguldījumi «Krājbankā» patlaban ir 203 260 139 latu apmērā. Laika posmā no 2011.gada 23.decembra līdz 31.decembrim ir atgūti 973 682 lati.

«KPMG» pārskatu veidoja, vadoties pēc starptautisko finanšu pārskatu standartu principiem un ievērojot piesardzības principu. Tiesa, šī nav bankas likvidācijas bilance, bet gan veidota, balstoties uz darbības turpināšanas principa.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 23.decembrī «Latvijas Krājbanku» pasludināja par maksātnespējīgu. Tiesa par «Latvijas Krājbankas» maksātnespējas iestāšanās dienu noteica sprieduma pasludināšanas dienu, proti, 23.decembri.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE VIDEO