Valsts kontrole atklājusi, ka uzņēmuma akcionārs Satiksmes ministrija nav veikusi pietiekamu «Latvijas pasta» uzraudzību un sliktas saimniekošanas rezultātā uzņēmumā uzkrājušies 24 miljonu latu lieli zaudējumi.

«Latvijas pasta» nesaimnieciskās rīcības sekas ir iespaidīgas - Valsts kontrole konstatējusi, ka laika posmā no 2005. līdz 2010. gadam, sliktā saimniekošana

veicinājusi 24,5 miljonu latu lielu zaudējumu uzkrāšanos.

Valsts kontroliere Inguna Sudraba domā, ka «Latvijas pasts» pēdējos gados nav veicis darbības, lai optimizētu savus izdevumus: «Mēs norādām uz to, ka uzkrātie zaudējumi ir vairāk nekā 24 miljoni!»

Sagrozīti grāmatvedības dati

Revidenti «Latvijas pastā» konstatējuši, ka veiktie iepirkumi bijuši nekvalitatīvi un līgumu izpilde nav pietiekami uzraudzīta, kā dēļ radušās pārmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem. Pastā tikuši sagrozīti grāmatvedības dati saistībā ar autotransporta izmantošanu. Uzņēmuma valdes locekļiem piešķirto automašīnu degvielas uzpilde veikta neatbilstoši ceļazīmē norādītajam maršrutam. Degviela uzpildīta dienās, kad automašīna saskaņā ar ceļazīmi nav izmantota un atradās stāvvietā. Turklāt

uzpildītās degvielas daudzums pārsniedz bākas tilpumu.


«Latvijas pasts» revīzijā atkāto nekomentē, bet elektroniskā vēstulē norāda uz labiem darbības rezultātiem.

«2012.gada ietvaros ir uzlabojušies «Latvijas Pasta» darbības rezultāti un finanšu rādītāji, šā gada deviņos mēnešos sasniedzot 1,9 miljonus latu lielu peļņu. Veiksmīgie finansiāli ekonomiskās darbības rezultāti skaidrojami ar virkni pasākumu, ko Latvijas Pasta valde īstenojusi uzņēmuma efektivitātes un rentabilitātes uzlabošanai». /«Latvijas pasta» komentārs/

Valsts kontrole kritizē arī Satiksmes ministrijas kā vienīgā Latvijas pasta akcionāra rīcību, kas nav veicinājusi «Latvijas pasta» biznesa plānā noteikto mērķu sasniegšanu.

«Ja ir izvirzīti mērķi un sasniedzami rādītāji, nav bijis konkrēts rīcības plāns, kā uz šiem mērķiem virzīties,» skaidro Sudraba.

Satiksmes ministrs nepiekrīt

Satiksmes ministrs valsts kontroles atklātajiem pārkāpumiem nepiekrīt un atgādina, ka ministra amatā ir tikai gadu.

«Par grāmatvedības datu sagrozīšanu man nav tādas informācijas, ka pasts ko tādu būtu darījis vismaz pēdējā gada laikā.

Pasts ir strādājis saskaņā ar biznesa plānu, tas tiek pildīts,

otrkārt ir samazinātas administratīvās izmaksas,» norāda satiksmes ministrs Aivis Ronis.

Valsts kontrole ir sniegusi vairāk nekā 30 ieteikumus, lai nepilnības «Latvijas pastā» tiktu novērstas.

«Akcionāram ir pienākums, saņemot šo informāciju, analizēt, kāda ir bijusi amatpersonu rīcība, un vērst prasības, tas viss ir akcionāru rokās,» norāda Ingūna Sudraba.

Periodā, par kuru veikta revīzija,

«Latvijas pastā» nomainījušies 11 valdes locekļi,

tāpēc maz ticams, ka par pieļautajiem pārkāpumiem kāds tiks saukts pie atbildības.

Lasīt un pievienot komentāru
JAUNĀKIE VIDEO
Saturs drīz būs pieejams