Piedalīšanās tautas skaitīšanā Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir obligāta, norāda Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Par izvairīšanos sniegt informāciju fiziskas personas var sodīt ar 100-250 latu naudassodu.

Paredz likums

To paredz Tautas skaitīšanas likuma 9.panta 2.daļa un Valsts statistikas likuma 10.panta 1. un 2.daļa, skaidroja CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Maranda Behmane.

Tautas skaitīšanas likuma 9.panta 2.daļa nosaka, ka "iedzīvotāju pienākums ir pēc [CSP pilnvarotu personu jeb] skaitītāju pieprasījuma sniegt viņiem patiesu informāciju, ievērojot šo likumu, Valsts statistikas likumu un [kārtējās tautas skaitīšanas] programmu".

Valsts statistikas likuma 10.panta 1.daļā teikts: "Respondentam ir pienākums pēc CSP vai citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma noteiktā termiņā un pilnā apjomā sagatavot un sniegt individuālos statistiskos datus par respondenta darbību raksturojošām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī par vides stāvokli un dabas resursu izmantošanu, lai nodrošinātu valsts statistiskās informācijas programmā, likumos, Ministru kabineta noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktās informācijas sagatavošanu."

Savukārt Valsts statistikas likuma 10.panta 2.daļa nosaka, ka "informācijas iesniegšana valsts statistisko novērojumu vajadzībām ir uzskatāma par obligātu pienākumu, kas pildāms bez maksas".

Sods līdz Ls 250

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 166.6 pantā ir paredzēta atbildība par statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu minētās informācijas iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām. Fiziskām personām par šādiem pārkāpumiem var piespriest līdz 150 latu naudassodu. Savukārt par izvairīšanos iesniegt minēto informāciju fiziskas personas var sodīt ar 100-250 latu naudassodu.

APK 215.6 pantā teikts, ka minētās administratīvo pārkāpumu lietas par statistiskās informācijas jautājumiem izskata CSP. Izskatīt šīs lietas un uzlikt administratīvos sodus CSP vārdā ir tiesīgi pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki.

Notiek tautas skaitīšana

Kā ziņots, no šā gada 1.marta līdz 31.maijam Latvijā notiek tautas skaitīšana. Pirmajā tautas skaitīšanas kārtā, kas norisinās no 1.marta līdz 10.martam, iedzīvotāji ir aicināti aizpildīt tautas skaitīšanas anketas interneta mājaslapā "tautasskaitisana.lv", bet tos, kuri nebūs aizpildījuši tautas skaitīšanas anketu internetā, laikā no 17.marta līdz 31.maijam tautas skaitītāji apciemos dzīvesvietā.

Lasīt un pievienot komentāru
JAUNĀKIE VIDEO
Saturs drīz būs pieejams