Pēc 12.klases centralizēto eksāmenu svešvalodās nokārtošanas martā skolotāji angļu valodas stundās varēs skolēniem palīdzēt atkārtot vismaz piecus tematus matemātikā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, taču tam būs jānotiek angliski, sacīja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntis Vasiļevskis.

Kā ziņots, 2013./2014.mācību gadā 12.klašu beidzējiem centralizētie eksāmeni svešvalodās notiks pavasara brīvlaikā martā, - to paredz šodien vadībā apstiprinātie noteikumu «Par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā»

Vaicāts par to, kā notiks skolēniem mācības svešvalodās pēc eksāmena kārtošanas, Vasiļevskis sacīja, ka dažas skolas ir pārkārtojušas mācību procesu un intensīvākas mācības būs līdz eksāmeniem. Taču skolas varēs izvēlēties angļu valodā diviem mēnešiem paredzētu īpašu saturu. Tāds ticis piedāvāts arī aizvadītajā mācību gadā, proti, angļu valodas skolotāji sava priekšmeta stundās palīdz skolēniem atkārtot vismaz piecus tematus matemātikā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, bet tam jānotiek angliski.

«Šajā svešvalodas stundā skolotājs var palīdzēt specifiski sagatavoties jaunietim iespējamām turpmākajām studijām, ja viņš izvēlēsies dabaszinātnes vai matemātiku. Tādējādi viņš jau būs apguvis pamatelementus jeb pamatterminus, kas vajadzīgi fizikai, ķīmijai vai matemātikai,» akcentēja Vasiļevskis.

VISC iecerējis veidot šādus stundu paraugus arī vācu valodai un, iespējams, arī krievu valodai.

Vasiļevskis atklāja, ka patlaban ir sākta diskusija arī par to, vai kādu priekšmetu vidusskolās, it īpaši ģimnāzijās, nevajadzētu mācīt kādā no svešvalodām, tādējādi uzlabojot svešvalodas lietošanas prasmi un zināšanas.

Jau vēstīts, ka saskaņā ar noteikumu projektu angļu valodas eksāmena rakstu daļa notiks 17.martā, bet mutiskā daļa - 17., 18. un 19.martā. Krievu valodā eksāmena rakstiskā daļa notiks 20.martā, bet mutiskā daļa - 20. un 21.martā. Vācu valodā pārbaudījuma rakstiskā daļa būs 19.martā, bet mutvārdu daļa - 19. un 20.martā. Savukārt franču valodā eksāmenu gan rakstiski, gan mutiski varēs kārtot 21.martā.

Svešvalodu eksāmeniem nepieciešamas vairākas dienas, un tajos piedalās liels pedagogu skaits, tādēļ to norise ieplānota laikā, kas pārējiem izglītojamiem ir pavasara brīvdienas, lai netiktu traucēts pārējo izglītojamo mācību process. Svešvalodu eksāmenā tiek vērtētas izglītojamo vispārējās prasmes saprast un lietot valodu, tāpēc ir pieļaujama tā norise pirms mācību priekšmeta apguves noslēguma, kas būtiski neietekmē izglītojamo sasniegumu vērtējumu eksāmenā, akcentē IZM.

Tikmēr 12.klases skolēniem pavasara brīvlaiks ir noteikts pēc svešvalodu eksāmenu norises - no 2014.gada 24.marta līdz 28.martam.

Lai personai būtu iespējams savlaicīgi iesniegt izglītības dokumentus kādā no ārvalsts augstskolām, ir nepieciešams pēc iespējas paātrināt sertifikātu izsniegšanas termiņu. Svešvalodu eksāmenu norise 2014.gada martā dod iespēju izglītojamo svešvalodu eksāmenu darbu vērtēšanu sākt līdz ar mācību gada beigām un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt vairākas dienas ātrāk nekā iepriekšējā mācību gadā. 2013./2014.mācību gadā vispārējās vidējās izglītības sertifikātus paredzēts izsniegt 2014.gada 30.jūnijā, norāda ministrija.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE VIDEO