Lai process, kad cenas jānorāda gan eiro, gan latos, notiktu godīgi, precīzi un pareizi, ļoti lielu uzmanību tam visam sola pievērst gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, gan Konkurences padome. Par negodīgu komercpraksi uzņēmumiem sola bargus sodus.