Saeimas deputāti šodien trešajā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā «Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu», atsakoties no eksprezidentu nodrošināšanas ar dzīvokli pēc prezidentūras.

Likumā, kura projektu Saeimā bija iesniedzis Valsts prezidents Andris Bērziņš, kā kompensējošs mehānisms palielināta bijušā prezidenta ikmēneša pensija, kas dod iespēju brīvi izvēlēties sev mājokli. Eksprezidenta ikmēneša pensiju palielinās no līdzšinējiem 50% līdz 85% no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma. Paredzēts, ka bijušajam prezidentam būs iespēja no pensijas atteikties.

Patlaban tas, ka valstij ir noteikts pienākums nodrošināt bijušo prezidentu ar dzīvokli, rada neizpratni par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu.
6

Piedāvātais risinājums ļautu saprātīgi un vienkārši plānot valsts budžeta izdevumus, jo nebūtu jātērē līdzekļi valsts dzīvokļa iegādei, uzturēšanai, remontam un komunālo pakalpojumu apmaksai, iepriekš bija norādīts likuma anotācijā.

Likums arī noteiks, ka eksprezidents no valsts lietošanā saņem vienu automašīnu, kuras iegādes vai nomas vērtība nepārsniedz tādas automašīnas divkāršu iegādes vai nomas vērtību, uz kādu ir tiesības valsts pārvaldes iestādes amatpersonai.

Līdz šim normatīvie akti nenoteica eksprezidenta automašīnas izvēles kritērijus. Savukārt valsts amatpersonām automašīnas iegādes limits pašlaik noteikts 12 500 latu, bet nomas limits mēnesī - 380 latu apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, sociālo garantiju izmaiņas, tostarp pensiju palielinājums, neattieksies uz līdzšinējiem eksprezidentiem. Jauno regulējumu plānots piemērot, ja kāda eksprezidenta vajadzībām būs nepieciešams iegādāties jaunu automašīnu.

Noteikts, ka eksprezidentiem pēc kļūšanas par deputātu vai ministru nemaksās tiem paredzēto pensiju.
6

Likumā ierakstīts, ka «personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, uz laiku, kamēr tā pilda Saeimas deputāta, Ministru kabineta locekļa vai parlamentārā sekretāra pienākumus, (..) pensiju neizmaksā. Šī persona, pildot šajā daļā minētā amata pienākumus, izvēlas, kuru automašīnu izmantos, ja tai attiecīgajā amatā tiek nodrošināts dienesta transports». Arī šie ierobežojumi nebūs piemērojami personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu līdz 2011.gada 7.jūlijam. Līdz ar to tie neattieksies arī uz eksprezidentu Valdi Zatleru (RP), kurš pašlaik ir Saeimas deputāts.

Noteikts, ka Valsts prezidenta saņemtās dāvanas ar vēsturisku, zinātnisku, māksliniecisku vai citādu kultūras vērtību var glabāt arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kārtību, kādā Valsts prezidents pieņem dāvanas, un dāvanu pieņemšanas ierobežojumus noteiks likums «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā».

Eksprezidentu, kuri prezidenta amatu ieņēma laika posmā līdz 2011.gada 7.jūlijam, lietošanā piešķirto dzīvokli pēc viņu nāves, bet ne ilgāk par vienu gadu, būs tiesības izmantot pārdzīvojušam laulātajam, pirmās pakāpes lejupējam radiniekam.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE VIDEO